Sector
 • Basisonderwijs
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Literatuur/Fictie
Leerplankundig thema
 • Referentieniveaus
 • Doorlopende leerlijnen
 • Praktische vaardigheden
Trefwoorden
 • Leesgesprekken

Leesgesprekken

30-6-2015

'Je moet me helpen', zei de leerkracht tegen de leerling. 'Wat zou ík kunnen doen om ervoor te zorgen dat jij lezen leuker gaat vinden en beter in lezen wordt?'

Leesgesprekken zijn gesprekken over lezen die je als leraar voert met individuele leerlingen of met (kleine) groepjes leerlingen.

​Door leesgesprekken te voeren krijgt u:
 • Zicht op de leerstijl van uw leerlingen
 • Kennis van de leesvoorkeuren van uw leerlingen
 • Een beeld van de onderwijsbehoefte van uw leerlingen op het gebied van lezen (formatieve evaluatie)

En krijgen leerlingen:

 • Eigenaarschap
 • Inzicht in hun leesvaardigheid en motivatie

​Dan tel ik het

Samen met de leerling kom je tot ontdekkingen over hun leesontwikkeling, zoals het fragment Dan tel ik het van Tiemko laat zien!

Structuur van de website

 • Doel van leesgesprekken
  Lees meer over het waarom van het voeren van leesgesprekken.
 • Referentiekader Taal: lezen
  In het Referentiekader staat beschreven wat kinderen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen. Het domein Lezen is uitgewerkt voor drie aspecten: teksten, taken en kenmerken van de taakuitvoering.  
 • Gesprekken over leesvaardigheid
  De verschillende kenmerken van de taakuitvoering worden geïllustreerd met fragmenten die de leesontwikkeling illustreren. Deze fragmenten worden per twee groepen (groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8) op de website gepresenteerd via het rechtermenu.  
 • Gesprekken over de leesomgeving 
  Hier zijn fragmenten te vinden waarin leerlingen zelf vertellen over hun leesomgeving: de leesontwikkeling van leerlingen vindt altijd plaats in een bepaalde context die van invloed is op het lezen en op de leestaak. De fragmenten zijn ingedeeld in wat leerlingen zeggen over de Leesomgeving thuis en de Leesomgeving op school via het rechtermenu.
 • Gesprekken over de leesvoorkeur
  Wanneer een leraar deze belangstelling in een leesgesprek bij leerlingen peilt, kan hij het boekenaanbod en de activiteiten daar op afstemmen. Ook deze fragmenten worden per twee groepen (groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8) gepresenteerd via het rechtermenu.
 • Zelf leesgesprekken voeren.
  Informatie over hoe u zelf leesgesprekken kunt voeren en welke vormen van leesgesprekken er allemaal mogelijk zijn.
 • Meerwaarde van leesgesprekken
  Inzichten in de functie van leesgesprekken in het onderwijs en de meerwaarde van deze manier van volgen van de leesontwikkeling.
 • Achtergrondinformatie 
  Relevante (onderzoeks)literatuur waarin leesgesprekken centraal staan.

 

Publicaties

 

Leerstoflijnen lezen beschreven

Deze publicatie bevat een uitwerking van doorlopende leerlijnen voor het leesonderwijs. Na een kort schematisch overzicht van de leerstoflijnen bij het domein lezen en een beschrijving van de algemene kenmerken van de leerlijn lezen, volgt een karakteristiek van het lezen in groep 1 tot en met 8.
Download

Contactpersoon