Sector
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Begrijpend lezen
 • Literatuur/Fictie
Leerplankundig thema
 • Referentieniveaus
 • Referentiekader
Trefwoorden
 • Leesgesprekken

Domein lezen

18-8-2015

Het domein Lezen wordt in het referentiekader (net als de domeinen Mondelinge taalvaardigheid en Schrijven) beschreven aan de hand van de volgende indeling:

 • Een algemene omschrijving van het domein;
 • De tekstkenmerken: een beschrijving van de kenmerken waar teksten aan moeten voldoen op een bepaald niveau;
 • De taken: een beschrijving van de leestaken die leerlingen zouden moeten kunnen uitvoeren. Leerlingen moeten verschillende type teksten leren lezen:
  • Informatieve teksten
  • Instructieve teksten
  • Betogende teksten
  • Ficitonele teksten
 • De kenmerken van de taakuitvoering: een beschrijving van aan welke karakteristieken de uitvoering n een leestaak op een bepaald niveau  moet voldoen op het gebied van:
  • Techniek en woordenschat
  • Begrijpen 
  • Interpreteren
  • Evalueren
  • Samenvatten
  • Opzoeken

In de publicatie Leerstoflijnen lezen beschreven (zie hieronder) wordt een beschrijving gegeven van mogelijke inhouden en activiteiten die in het leesonderwijs aan bod kunnen komen en om een mogelijke verdeling daarvan over de verschillende leerjaren op de basisschool. Deze uitwerking is als leidraad genomen bij het selecteren van fragmenten om de leesontwikkeling te illustreren, zoals omschreven bij Gesprekken over leesvaardigheid.

‚Äč

Publicaties

Leerstoflijnen lezen beschreven

Deze publicatie bevat een uitwerking van doorlopende leerlijnen voor het leesonderwijs. Na een kort schematisch overzicht van de leerstoflijnen bij het domein lezen en een beschrijving van de algemene kenmerken van de leerlijn lezen, volgt een karakteristiek van het lezen in groep 1 tot en met 8.
Download

Contactpersoon