Sector
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Literatuur/Fictie
 • Begrijpend lezen
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Leerlijn
Trefwoorden
 • Leesgesprekken

Zelf leesgesprekken voeren

30-6-2015

Leesgesprekken zijn gesprekken over lezen die je als leraar voert met individuele leerlingen of met (kleine) groepjes leerlingen. Doel van deze gesprekken is meer zicht te krijgen op de leesontwikkeling van kinderen. Wat vertellen leerlingen over lezen en hoe zien zij zichzelf als lezer? In deze gesprekken vertelt de leerling hoe hij leest, over hoe hij leert lezen, over hoe de leerkracht leesonderwijs geeft, en over hoe de leerling dat leesonderwijs ervaart.  

 • Realisatie
  Hoe organiseer je het houden van leesgesprekken op jouw school?
 • Organisatievorm
  Een leesgesprek is een echt gesprek. Kinderen moeten tijdens het leesgesprek niet het gevoel krijgen dat ze in een toetssituatie zitten. Hoe creƫer je dat?
 • Gespreksleidraad
  Praktische informatie voor het voeren van een gesprek: welke boeken liggen op tafel? welke rol neem je aan?
 • Onderwijsbehoefte
  Het is goed om naar aanleiding van het leesgesprek de onderwijsbehoeften van de leerling(en) vast te stellen. Elk leesgesprek eindigt met de ontdekkingen die er gedaan zijn, met conclusies en afspraken.