Sector
 • Po
Vakgebied
 • Nederlands
Vakinhoud
 • Literatuur/Fictie
 • Begrijpend lezen
Leerplankundig thema
 • Leerlijn
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
Trefwoorden
 • Leesgesprekken

Realisatie

19-8-2015

Leesgesprekken met kinderen leveren veel nuttige informatie op, maar wanneer kunt u ze plannen? En hoe vaak?

Als leraar kan het afhankelijk van de school- en klassenorganisatie op de volgende momenten:

 • tijdens het stillezen aan het begin van de morgen of middag
 • tijdens zelfstandig werken of projectwerk
 • als de kinderen in groepjes aan het lezen zijn met ouders of stagiaire

Gesprekken kunnen worden gevoerd door de leerkracht (daar gaan we op deze site van uit), maar bijvoorbeeld ook door een taalco├Ârdinator, IB-er of onderwijsassistent. Laat dan merken aan het kind dat je de informatie die voortkomt uit het leesgesprek met de leerkracht gaat delen, maar dat het gesprek niet als toetsmoment bedoeld is.

Met wie en hoe vaak doet u een leesgesprek? Dat is aan de school. Het kan wenselijk zijn om met sommige leerlingen eens per half jaar in dezelfde tijd als de methodeonafhankelijke toetsen een leesgesprek te voeren om een beter beeld te krijgen van de totale leesontwikkeling van dat kind. Sommige scholen zullen er voor kiezen om met elke leerling een leesgesprek te voeren, andere kiezen er voor om alleen met die kinderen een leesgesprek te voeren die daartoe aanleiding geven door hun resultaten of uw observaties. 

Contactpersoon